Nederlandse Orde van Advocaten

Kantoorregistratie NOvA


Vera Platteeuw is lid van en staat ingeschreven bij de  Nederlandse Orde van Advocaten.

Op haar dienstverlening zijn van toepassing de gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet.
U kunt deze regels raadplegen op www.advocatenorde.nl

Vera Platteeuw maakt openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend de registratie van rechtsgebieden, behorende bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de Advocatuur. Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht
  • Bestuursrecht

Vera Platteeuw maakt openbaar en publiek toegankelijk bekend dat zij niet is aangesloten bij een Stichting beheer derdengelden.

LINKS