over Legal Nova

omgevingsrecht en ruimtelijke ordening


Het omgevingsrecht is een verzamelnaam voor het gebruik van onze werk- en woonomgeving en de bescherming van onze natuur. Dat is geregeld in allerlei complexe wetgeving rond omgevingsplannen (tot 31 december 2023 genaamd bestemmingsplannen) vergunningen en planologisch beleid. Omgevingsrecht betreft dus de bestuursrechtelijke aspecten van bouwplannen, milieuregels en natuurbescherming. In de praktijk betekent dit dat wij mee kunnen denken bij vragen van initiatiefnemers of gemeenten over een potentiele ontwikkeling. Legal Nova heeft ruime ervaring bij besluitvorming en procedures op het gebied van bestemmingsplannen alsmede vergunningprocedures. Ook adviseren wij vaak of een bouwplan of gebruik van gronden of gebouwen past in de bestaande regelgeving en op welke wijze deze gelegaliseerd zouden kunnen worden. Wil de overheid handhaven of start de overheid een handhavingsactie tegen u, dan kunnen wij een dergelijke procedure begeleiden. In veel dossiers die wij in behandeling krijgen, blijkt het goed mogelijk om met de betrokken initiatiefnemer, omwonenden en overheid oplossingen te vinden, waardoor weerstand en (verder) procederen kan worden voorkomen. Onderhandelen, adviseren en procederen is onze specialiteit.

Legal Nova heeft ruime (proces)ervaring op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht
  • ruimtelijke ordening
  • vergunningen
  • handhaving
  • Wet openbaarheid bestuur
  • algemene plaatselijke verordening
  • bestuursprocesrecht
  • algemeen verbintenissenrecht (schadevergoedingsgeschillen die een raakvlak hebben met de overheid)

BESTUURSRECHT


Legalnova-wetboeken Ruimtelijk Bestuursrecht