verantwoordelijkheid en vertrouwen

Werkwijze


“Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen in mijn werk en verantwoordelijkheid te geven aan de mensen met wie ik (samen-)werk. Vanzelfsprekend voer ik als advocaat de procedure, maar ik informeer mijn cliënt zodanig, dat hij begrijpt wat er gebeurt en daar ook achter staat.”

“Ik onderhoud nauw contact met de cliënt, zodat die tijdig en zo volledig mogelijk over de zaken die in en rond zo’n procedure spelen. Ik kom op voor zijn belang en hij moet er blindelings vanuit kunnen gaan dat ik dat doe met aandacht en volle inzet. De uitkomst van een intensieve samenwerking en een open communicatie is altijd een grote mate van tevredenheid aan beide zijden en (daardoor) de beste uitvoering van het werk.”

“Ik heb veel ervaring met oplossingsgericht werken met gemeenten. Procedures kosten veel geld en verlopen niet altijd gunstig. Zelfs als je wint, betekent dat nog niet dat je het resultaat hebt dat je graag wilt. Vaak is het beter om een andere oplossing te zoeken. Iemand die een vergunning nodig heeft, is toch afhankelijk van medewerking van de overheidsinstantie die de vergunning verstrekt. Ik probeer dan partijen tot elkaar te brengen.”

Vera Platteeuw


De oprichter en eigenaar van Legal Nova is advocaat Vera Platteeuw.